Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Taasisi ya Kuthibiti Ubora wa Mbegu

WCF Logo
Mafunzo ya Mfumo wa Kielekitroniki wa Uthibiti Ubora wa Mbegu
16 Feb, 2023 09:00AM - 17:00AM
Dodoma
Zawadi Mwaikonyole 0653 455 054

Mafunzo yatafanyika kwa siku mbili kuanzia tarehe 16 hadi 17/02/2023 katika ukumbi wa Maktaba - Dodoma

Mafunzo ya Mfumo wa Kielekitroniki wa Uthibiti Ubora wa Mbegu